Завідувач кафедрою

2017-07-01

ПІБ

Британ Юрій Анатолійович

1

Посада

Завідувач кафедри фізичного виховання, старший викладач

2

Вчене звання, науковий ступінь 

Доцент,майстер спорту України з регбі.

Посвідчення № 8766 від 11.01.1999 р.

3

Який ВНЗ закiнчив,
та за якою 
спеціальністю 

Харківський Державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1997, 3 червня. Спеціальність фізичне виховання,кваліфікація спеціаліста вчителя фізичного виховання. 

4

Науковий ступiнъ, шифр i
назва наукової
спецiалъностi, вчене звання,
за якою кафедрою присвоєно, тема
дисертацiї

Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти»

5

Пiдвищення квалiфiкацiї
(назва органiзацiї, де
вiдбувалося пiдвищення
квалiфiкацiї, кафедра
дата, вид, тема,
документ)

Державний університет Харківський будівництва і архітектури /ДУБІА/ 2010,04 Стажування

Українська інженерно-педагогічна академія,/УІПА/,спеціальність

«Управління навчальним закладом»,кваліфікація керівника  підприємства і установи та організація у сфері освіти виробничого навчання. Диплом магістра. З 2016 р. аспірант вечірньої форми навчання УІПА, кафедри педагогіки та методики професійного навчання зі спеціальності 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

6

Посилання на профілі

ORCID
Researchgate
Scholar google
Web of Science